Miksi russiantoy.ee?

Russiantoy.ee sivuston ensisijainen tarkoitus on kerätä venäjäntoy-rotuun liittyvää tietoutta ja julkaista sitä suomenkielellä. Venäjäntoysta on hyvin vähän suomeksi julkaistua kirjallisuutta, joten asiatiedon julkaiseminen niin, että se on mahdollisimman suuren lukijamäärän saatavilla koettiin tärkeäksi. Ensimmäiset venäjäntoyt rekisteröitiin Suomeen vuonna 1988. Rotunimiä on vuosien saatossa ollut useita; pitkäkarvainen Moskovan kääpiöterrieri, venäjäntoyterrieri, venäjänkääpiökoira ja venäjäntoy. Rotu on kuulunut Suomessa FCI:n roturyhmiin 3 (terrierit) ja 9 (seura-ja kääpiökoirat). Myös rotumääritelmää on muokattu useamman kerran sinä aikana, kun rotu on ollut hyväksyttynä Suomen Kennelliittoon. Värikäs ja moninainen historia tekee rodusta kiinnostavan ja saa aikaan sen, että rodusta kiinnostuneen henkilön on seurattava rodussa tapahtuvia muutoksia tarkasti. Rodun muutokset eivät näy ainoastaan paperilla, vaan kaiken keskipisteenä on tietenkin venäjäntoy, jonka ulkonäkö, luonne ja käyttötarkoitus ovat muokkautuneet vuosien kuluessa. Venäläisten tarkkaan varjelema aatelisten statussymboli on levittäytynyt ympäri maailmaa ja löytänyt paikkansa monipuolisena perhekoirana. Rodussa on säilynyt piirteitä, joita arvostettiin jo Tsaarin ajan Venäjällä, mutta on ensisijaisen tärkeää että rotua on koko ajan päivitetty paremmin nyky-yhteiskuntaan soveltuvaksi ja sen mahdollisuudet esimerkiksi monipuolisena harrastuskoirana on otettu huomioon paremmin kuin 1800-luvulla.

Russiantoy.ee sivuston päämääränä on muokkautua ja pysyä mahdollisimman hyvin ajantasalla asioista, jotka liittyvät venäjäntoy-rotuun. Sivuston käyttöön saa tarjota artikkeleita, valokuvia ja muuta materiaalia, jonka pääteemana on venäjäntoy. Sivusto julkaisee vain materiaalia, jonka tekijätiedot ja julkaisuluvat voidaan tarkistaa. Sivustoa voi seurata myös Facebookissa. Facebook-sivulla ilmoitetaan ensisijaisesti Russiantoy.ee sivuston uusista julkaisuista. 

 

Team russiantoy.ee

RexiCode OÜ | Nina Saksman Photography

Ylös ↑